Vi tilbyr ulike typer stålkonstruksjoner / konstruktivt stål

Leveranser av: søyler, bjelker, gitterdragere, heissjakter

Vi var blant de første i Norge som ble sertifisert iht. NS-EN 1090-1 og leverer CE merket stål med ytelseserklæring.

Vår produksjon av stålkonstruksjoner foregår på Magnor i Eidskog Kommune som ligger 12 mil fra Oslo.
Vi produserer iht. til de nye kravene etter NS-EN 1090-2 og sertifisert iht. NS-EN ISO 9001 for kvalitetssikring og NS-EN ISO 3834-2 kvalitetskrav for sveising.
Vi er godkjent for konstruksjoner i EXC 1-3 og innehar sentralgodkjenning PRO Tiltaksklasse 1 og UTF Tiltaksklasse 2.
Vi leverer ferdige CE godkjente stålkonstruksjoner til kunde eller direkte til byggeplass.

Produksjon etter LEAN – 5s

Vi har innført LEAN i produksjonen, og har derfor en systematisert, ryddig og sikker arbeidsplass der alt av verktøy og utstyr har faste plasser.
Lean bidrar til en mer effektiv produksjon og økt trivsel for de ansatte.

Vår produksjon

Vi har en effektiv produksjonslinje med god logistikk

Montering av stålkonstruksjoner

Vi har lang erfaring innen montering av stålkonstruksjoner

Ferdig produserte stålkonstruksjoner uten montering

Vi leverer stålkonstruksjoner med bolteforbindelser for enkel montasje