STÅLKONSTRUKSJONER

Vi tilbyr ulike typer stålkonstruksjoner / konstruktivt stål

PIONER INNEN PRODUKSJON AV CE – MERKEDE STÅLKONSTRUKSJONER
Emv var blant de første i Norge som ble sertifisert iht NS-EN 1090-1 og leverer CE merket stål med ytelseserklæring. Vi produserer iht til de nye kravene etter NS-EN 1090-2 og sertifisert iht NS-EN ISO 9001 for kvalitetssikring og NS-EN ISO 3834-2 kvalitetskrav for sveising. I tillegg er vi godkjent for konstruksjoner i EXC 1-3 og innehar sentralgodkjenning PRO Tiltaksklasse 2 og UTF Tiltaksklasse 3. Vi leverer ferdige CEgodkjente stålkonstruksjoner til kunde eller direkte til byggeplass.

PRODUKSJON ETTER LEAN – 5S
Vi har innført LEAN i produksjonen, og har derfor en systematisert, ryddig og sikker arbeidsplass der alle verktøy har sin faste plasser. Lean bidrar til økt trivsel og en viktig HMS gevinst, samt effektiv produksjon.

stålkonstruksjoner

NOEN UTVALGTE JOBBER