Stålkonstruksjoner
Slider

Vi tilbyr ulike typer stålkonstruksjoner / konstruktivt stål

PIONER INNEN PRODUKSJON AV CE – MERKEDE STÅLKONSTRUKSJONER
Emv var blant de første i Norge som ble sertifisert iht NS-EN 1090-1 og leverer CE merket stål med ytelseserklæring. Vi produserer iht til de nye kravene etter NS-EN 1090-2 og sertifisert iht NS-EN ISO 9001 for kvalitetssikring og NS-EN ISO 3834-2 kvalitetskrav for sveising. I tillegg er vi godkjent for konstruksjoner i EXC 1-3 og innehar sentralgodkjenning PRO Tiltaksklasse 2 og UTF Tiltaksklasse 3. Vi leverer ferdige CEgodkjente stålkonstruksjoner til kunde eller direkte til byggeplass.

PRODUKSJON ETTER LEAN – 5S
Vi har innført LEAN i produksjonen, og har derfor en systematisert, ryddig og sikker arbeidsplass der alle verktøy har sin faste plasser. Lean bidrar til økt trivsel og en viktig HMS gevinst, samt effektiv produksjon.

konstruktivt stål - Campus Ås

Referanser: