Skip to content
Illustrasjon: Snøhetta/Skanska.no

Ta kontakt for mer informasjon:

Fredrik B. Foseid
Prosjektleder / salg
Telefon: 959 46 214

Gullhaug Torg 2A

Gullhaug Torg 2A (GT2A) blir et toppmoderne miljøbygg som vil romme boliger, kontor og serveringssteder. Prosjektet består av to tårn, ett på 18 etasjer og ett på syv, pluss kjeller. Det totale arealet er 11 200 m2.

Prosjektets skyhøye klima- og miljøambisjoner, kombinert med den spektakulære arkitekturen til Snøhetta, gjør at bygget blir et landemerke i Oslo.

– I de 22 årene jeg har jobbet i EMV har vi levert mange tøffe stålbygg, dette er et av de mest spenstige og kompliserte vi har jobbet med, sier prosjektleder Fredrik B. Foseid. For å få fram visjonen til arkitektene i Snøhetta, der bygget består av flere skråstilte søyler i bærekonstruksjonen, jobbet teamet i EMV og RIB i Skanska fram løsningene som virkeliggjør dette.

En oppgave som passer oss
EMV leverer over 200 tonn stål og innovative løsninger til dette bygget. Den største utfordringen er alle de skråstilte stålsøylene som er veldig stilige, men kreftene søylene må tåle er enorme. På toppen av det hele, vinklene på de 360 stålsøylene er ulike for hver etasje. For å skape en stabil og sterk konstruksjon var det nødvendig for EMV og teamet å finne en løsning som skaper samsvar mellom konstruktivt stål og plasstøpt betong – løsningen er 360 knutepunkt som festes på stålsøylene og deretter støpes inn i betongen. Ettersom det er ulike vinkelgrader på søylene må det lages ulike knutepunkt tilpasset de forskjellige vinklene. Det er slike oppgaver vi i EMV kanskje er best på, og som vi jubler litt ekstra når vi får til.

Pilotprosjekt for mer effektiv bygging
Prosjektet Gullhaug Torg 2A peker seg ut på en annen måte også. Ofte er det en fordel og effektivt for entreprenøren å eie logistikken og gjennomføringen av de ulike arbeidsoppgavene på en byggeplass. EMV og Skanska har derfor lagt opp en produksjon der alt av stålleveranser fra oss er «plug & play» – det brukes bolteforbindelser og dermed montering uten sveising på byggeplass. Det å unngå sveising på byggeplass har flere fordeler, det er stabile forhold og gir effektiv bruk av maskiner og personell.

 

Se mer om hva EMV kan gjøre for deg her!

Se flere nyhetsbrev