Tjenester vi tilbyr

Emv Construction leverer produkter og tjenester iht. spesifiserte krav med rett kvalitet til rett tid. Våre leveranser er i henhold til norske standarder, gjeldende lover, forskrifter, regler. Vi har en løsningsorientert organisasjon kjennetegnet av høy fagkompetanse, fleksibilitet og kvalitet.

Bearbeiding

Vår bearbeidingslinje gir tidsbesparelser på manuelle oppmålinger og merkinger.

Stålkonstruksjoner

Vi leverer ferdige CE godkjente stålkonstruksjoner til kunde eller direkte til byggeplass.

Montasje av stål

Våre montører har lang erfaring for montering på byggeplasser og innehar de nødvendige

Trapper & rekkverk

Alle våre løsninger utarbeides i 3D tegninger som oversendes kunder for godkjenning før

Rehabilitering

EMV har lang erfaring med rehabiliteringsprosjekter takket være en fleksibel produksjon.
Sertifiseringer
EMV var blant de første i Norge som ble sertifisert iht. NS-EN 1090-1 som gir rett til å etablere ytelseserklæring og CE- merking av stålkonstruksjoner som ble et gjeldende krav fra juli 2014. EMV er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090-2 for montering av stålkonstruksjoner i klassene EXC 1, EXC2 og EXC3.
Automatisert bearbeiding
Vår bearbeidingslinje gir tidsbesparelser på manuelle oppmålinger og merkinger. Dette fører til økt kapasitet og lavere produksjonskostnader. Særlig kompliserte søyler og bjelker vil kunne produseres kostnadseffektivt.
Spesialbestillinger
Maskinlinjen gir oss kapasitet til å hjelpe andre bedrifter med bearbeiding av stålprofiler i tillegg til vår egen produksjon. Dette gir også mindre bedrifter mulighet til å levere stål till større byggeprosjekt.

Referanser

EMVC Construction har en omfattende kundegruppe og her ser du noen av våre referanser.
For mer info om våre referanser, ring oss på tlf. +47 628 37 011

EMVC Construction bistår din bedrift med rask og dyktig kompetanse

Vår bearbeidingslinje gir tidsbesparelser på manuelle oppmålinger og merkinger. Dette fører til økt kapasitet og lavere produksjonskostnader. Særlig kompliserte søyler og bjelker vil kunne produseres kostnadseffektivt.