Ytelseserklæring(Declaration of Performance). Ytelseserklæringen skal blant annet inneholde opplysninger om produsent, byggevarens tilsiktede bruk, eventuelle sertifikater og teknisk kontrollorgan involvert, og produktets ytelser i det tilsiktede bruksområdet. Dette skal følge produktet.

Ytelseserklæringer 402 – 406

Ytelseserklæringer 500 – 517