VOORTMAN V808 | plasmaskjæring og merking

V808
Voortman V808 er markedets ledende og mest allsidige plasma skjære og merke maskin med 8 akser.
Den ekstreme fleksibiliteten av roboten i kombinasjon med maskinen konstruksjon gjør at maskinen kan kutte
og merke alle 4 sider på profilene. Dette systemet gir stor frihet til å utforme konstruksjoner med kompliserte forbindelser og gir en effektiv produksjon da profiler kommer ferdig oppmerket og klar for montering av detaljer.
Linja har en kapasitet på profiler opp til 18 m lengder og dimensjoner opp til 450mmx1050mm
Skjæring av IPE bjelke
Skjæring av IPE bjelke
Oppmerking på IPE bjelke
Oppmerking på IPE bjelke
Oppmerking på IPE bjelke 2
Oppmerking på IPE bjelke 2