VOORTMAN V613 | hull og Bearbeiding av profiler

Automatisk bearbeiding av hull :

Voortman V613 boresystem er et CNC styrt boresystem som muliggjør boring fra 3 sider. Maskinen har 2 automatiske verktøy vekslere for totalt 10 verktøy som gjør denne maskinen meget fleksibel.
Maskinen utfører 1. Borring av hull i forskjellige dimensjoner, 2. Forsenking av hull og gjenging for skruer
V630 borrer hull min Ø5mm og maks Ø40mm / Gjenging min M6mm og Maks M30mm / Trinnløs hastighet 0-2500
Borrelinja har en kapasitet på profiler opp til 18 m lengder og dimensjoner opp til 450mmx1050mm

Borring av steg i H-bjelke
Borring av steg i H-bjelke
Verktøy veksler
Verktøy veksler
Ferdig hulling av flens på H-bjelke
Ferdig hulling av flens på H-bjelke

Automatisk oppmerking med fresing :

Voortman V630 har i tillegg en innebygd freseenhet for oppmerking og plassering av detaljer på profilene, Freseenheten kan også angi annen viktig informasjon som: navn / nummer på detaljer, sveiseinformasjon osv
Dette forenkler og gir en effektiv videre produksjonen da profiler er ferdig oppmerket, klar for plassering og påsveising av detaljer. Freseenheten markerer med en dybde på ca 1mm som også er synlig etter lakkering og varmforsinking.

Freseenhet
Freseenhet
Angivelse av a-mål
Angivelse av a-mål
Oppmerking H-bjelke
Oppmerking H-bjelke