Helautomatisk bearbeiding av stålprofiler

Leiebearbeiding

Vår  fremtidige markedsstrategi er å øke omsetningen med bearbeiding og sveising. Vi ønsker å bli en ledende Norsk produsent for bearbeiding av stålprofiler og sveising av stålkonstruksjoner
for produsenter og leverandører i Norge innen Bygg og Anlegg, Industri og Offshore, med leveranser av halvfabrikat eller ferdig produsert CE merket stål. Vi håper vår automatiske linje vil komme både bransjen
og sluttbruker til gode med norsk produserte varer med tanke på EPD og det endelige miljøregnskapet.

 

Unikt merkesystem

Maskinene har et unikt oppmerkingssystem. Merker opp plassering av detaljer i målestokk 1:1 og markerer detaljnummer. Dette gjør det enkelt ved montering av deler/sveising til profilene. Kan merke alle fire sider på profilene.

 

Kostnadseffektiv

Vår bearbeidingslinje gir tidsbesparelser på manuelle oppmålinger og merkinger. Dette fører til økt kapasitet og lavere produksjonskostnader. Særlig kompliserte søyler og bjelker vil kunne produseres kostnadseffektivt.

Voortman System med VB1050 + V613 + V808

Maskinlinjen består av 3 maskiner

Kappesystem VB 1050

Utstyrt med den nyeste teknologien, som servomotorer og spindler. Garanterer optimale skjærehastigheter og kutt av høy kvalitet.

Boresystem V613

Voortman V613 boresystem er et CNC styrt boresystem som muliggjør boring fra 3 sider. Maskinen har 2 automatiske verktøy vekslere for totalt 10 verktøy som gjør denne maskinen meget fleksibel.

Plasma kuttesystem V 808

Utstyrt med 8 akser. Roboten gir ekstrem fleksibilitet ved figurskjæring da alle 4 sidene av stålprofilen kan merkes. Muliggjør utforming og produksjon av konstruksjoner med meget komplekse forbindelser.