Sertifiseringer
Slider


EMV satser bevist på å utvikle bedriften og våre medarbeidere innen områdene: Kunnskap, Kvalitet, Leveringssikkerhet, Logistikk, Miljøarbeid og internkontroll / HMS.

Eksempel på spesial stål, bolteforbindelse

EMV var blant de første i Norge som ble sertifisert iht. NS-EN 1090-1 som gir rett til å etablere ytelseserklæring og CE- merking av stålkonstruksjoner som blir et gjeldende krav fra juli 2014. EMV er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090-2 for montering av stålkonstruksjoner i klassene EXC 1, EXC2 og EXC3.

EPD. (Environmental Product Declaration) EMV innehar 4 stk 3 parts godkjente EPD for stål. EMV var 1 av 4 bedrifter som i løpet av 2013 fikk utarbeidet 3 parts godkjente EPD

EMV innehar Sentralgodkjenning for Tiltaksklasse 2 for montering for stålkonstruksjoner og betongelementer.

Godkjent lærebedrift, Registrert i startbank ID 138141, Miljø sertifikat Grønt Ansvar.

Våre produksjonsarbeidere og montører som utfører sveisearbeidet er alle sertifiserte sveisere iht. NS-EN 287-1 får stål og NS-EN 287-2 for aluminium. Alt sveisearbeidet utføres iht. godkjente WPS som blir utarbeidet etter bedriftens egne avlagte WPQR

Våre ansatte innehar de fleste nødvendige kursbeviser for krav på byggeplasser: HMS grunnopplæring arbeidsmiljø, 1090 kurs, godkjente Id kort for byggeplasser, varmearbeider, anhukerkurs, bruk av lift, bruk av boltepistol, sveise kontrollant kurs, aktivitet nær kraftledninger og kabler.

CE merket stål

Last ned Ytelseserklæringer

Omfatter levranser av:
Stålkonstruksjoner
Trapper og rekkverk

Info: www.en1090.no

Sertifikater

NS-EN 1090-1NS-EN ISO 3834-2NS-EN ISO 9001

Norsk Stålforbund

NS8415

NS8417

EPD

Last ned EPD 00228

Last ned EPD 00230

Last ned EPD 00231

Last med EPD 00229

Øvrig

Godkjent ansvar

Startbank 2017-2018