Etter 15 måneder, og med ca. 250.000 nedlagte arbeidstimer, er totalrehabiliteringen av den nye Østbanehallen fullført. ROM Eiendom har fått tilpasset moderne teknikk og løsninger, men har samtidig hatt andaktsfølelse når nasjonalklenodiet har fått tilbakeført flere av de historiske og opprinnelige detaljene.

Den enorme hallen er skapt av ingeniører og arkitekter som skulle gi de reisende ly for elementene og samtidig sørge for at rommet var så stort at lokomotivenes røyk og damp ikke kvalte dem, forteller Ajas Mellbye i Mellbye Arkitektur Interiør.

Den første toghallen sto ferdig i 1854, men deler av denne måtte vike plass da en ny og større hall ble tatt i bruk i 1882. Fra da av og i noen mannsaldre fremover var Østbanehallen Norges desiderte viktigste trafikknutepunkt. Det var med tog man reiste, og dens betydning da kan uten tvil sammenliknes med hovedflyplassen på Gardermoens betydning nå. Så er også hele bygningen et viktig tidsvitne, med fredete utvendige fasader, en innervegg, og tak og søyler.

– Vi har som eier av et fredet bygg et stort ansvar. Det beste vernet er gjennom et aktivt bruk, det er bedre enn et musealt vern. Alt vi har foretatt med bygget er i et tett samarbeid med både Riksantikvar og Byantikvar. Innholdet er ikke fredet, kun hallen og volumet. Vårt mål var å ivareta og rendyrke bygningskroppen, sier prosjektdirektør Trond Rusten i ROM Eiendom.

Fra nå av Ø
Det er ikke bare innmaten som er ny og har nye funksjoner. Det tradisjonsrike navnet Østbanehallen skal fases ut. Det nye offisielle navnet er Ø, altså den særpregende tjueåttende bokstaven i det dansk-norske alfabetet.

 

Se hele artikkelen hentet fra bygg.no