Emv Construction holder til i Eidskog kommune. Bedriften ble
stiftet i 1989 og er en videreføring av Magnor Mek Industri som ble etablert tidlig på 60 tallet. Vi har videreført produksjon av trapper og rekkverk, men også utviklet oss til en moderne bedrift innen stålkonstruksjoner. EMV har levert stålkonstruksjoner til flere store bygg i Oslo-området, som stålkonstruksjonene til 3 av høyblokkene på Barcode for Bundebygg.

Emv skal levere produkter og tjenester iht. spesifiserte krav med rett kvalitet til rett tid. Våre leveranser er i henhold til norske standarder, gjeldende lover, forskrifter, regler. Vi har en løsningsorientert organisasjon kjennetegnet av høy fagkompetanse, fleksibilitet og kvalitet. Når vi blir involvert fra idé tegninger /skisser, bistår vi med prosjektutvikling og utvikler løsninger til ferdig produkt med optimale løsninger tilpasset vår produksjon.

Emv innehar 3 parts godkjent EPD.

Norges første hel automatiske bearbeidingslinje fra Voortman

Hva vet du om EMV?

Sjekk din kunnskap om bedriften i 6 raske spørsmål

ALT I STÅL

Vår automatiske bearbeidingslinje gir tidsbesparelser på manuelle oppmålinger og merkinger. Dette fører til økt kapasitet og lavere produksjonskostnader. Særlig kompliserte søyler og bjelker vil kunne produseres kostnadseffektivt.

EMV CONSTRUCTION

Emv`s fremtidige markedsstrategi vil være økt omsetning med bearbeiding og sveising på Magnor.