Nortura Rudshøgda er i emning, hundrevis tonn av stål er montert. Her går det veldig rask!

Se starten av prosjektet klikk:

Del 1
Del 2