EMV Construction AS har benyttet seg av flere tilbud og bedriften har deltatt i Idesøk 10, et utviklingsprogram i regi av Sintef og med finansiering fra Innovasjon Norge.

Delvis med grunnlag i dette utviklingsprogrammet, som også gir tilgang på en mentor, har bedriften bestemt seg for å utvide produksjonskapasiteten gjennom å bygge nye produksjonshaller og mer avansert produksjonslinje.

Innovasjon Norge har bidratt med tilskudd til finansieringen av den nye produksjonslinjen samt til nøvendig kompetanseheving. I tillegg fikk bedriften en garanti fra dem for å finansiere økt driftskapital som følger av ekspansjonen de forventer.

Les hele artikkelen her