Ferdig bearbeidet stål
Slider

Få spesialbestilt, figurskjært stål levert til ditt verksted.

Maskinlinjen gir oss kapasitet til å hjelpe andre bedrifter med bearbeiding av stålprofiler i tillegg til vår egen produksjon. Dette gir også mindre bedrifter mulighet til å levere stål till større byggeprosjekt.
Et bedre samarbeid mellom norske stålprodusenter og grossister vil kunne styrke norske bedrifters konkurranseevne mot lavkostland og samlet kan vi redusere import av stålkonstruksjoner.

Det er mye som må gjøres innen stålet er ferdig å leveres til kunde, prosessen krever ofte store maskiner eller mye tid manuelt.

Derfor skal ni som stålprodusent også få muligheten til å få dette servert.
Tid er penger og tidsbesparingen er stor med hjelp av helautomatiske bearbeidingslinjer.

Når stålet leveres til dere er alt stål markert med delenummer for montering og sveising av detaljer, hvilket også sparer mye tid og penger i deres produksjon.

plasmaskjæring

Fordeler:

  • Mer plass
  • Raskere produksjon
  • Merking med delenummer
  • Norskprodusert

Store hull, skarpe kanter – vi fikser!

Eksempler Voortman bearbeiding
Eksempel bjelke bearbeidet i Voortman linja

Les mer om vår helautomatiske bearbeidinglinje:

Bearbeiding av stål