Langtidsprosjekt – Campus Ås. Mye nybygg å også ombygge.

Da er dette langtidsprosjekt Campus Ås igang! Her har vi stål att produsere og montere i to år, skal bli spennende å følge dette bygg.
Kunde: Bundebygg
Leveranse: 1400tonn konstruktivt stål
Prosjektleder: Fredrik Bentengen Foseid