Bearbeiding av stål
Slider

AUTOMATISERT BEARBEIDING

Unikt merkesystem
Maskinene har et unikt oppmerkingssystem. Merker opp plassering av detaljer i målestokk 1:1 og markerer detaljnummer. Dette gjør det enkelt ved montering av deler/sveising til profilene. Kan merke alle fire sider på profilene.

Kostnadseffektiv
Vår bearbeidingslinje gir tidsbesparelser på manuelle oppmålinger og merkinger. Dette fører til økt kapasitet og lavere produksjonskostnader. Særlig kompliserte søyler og bjelker vil kunne produseres kostnadseffektivt.

Eksempel bjelke bearbeidet i Voortman linja
Kappesystem

VB 1050


Utstyrt med den nyeste teknologien, som servomotorer og spindler. Garanterer optimale skjærehastigheter og kutt av høy kvalitet.

Boresystem

V 630 M

CNC-styrt boresystem som muliggjør bearbeiding fra 3 sider. Maskinen har 2 automatiske verktøyvekslere for totalt 10 verktøy som gir stor fleksibilitet.


Plasma kuttesystem

V 808

Utstyrt med 8 akser. Roboten gir ekstrem fleksibilitet ved figurskjæring da alle 4 sidene av stålprofilen kan merkes. Muliggjør utforming og produksjon av konstruksjoner med meget komplekse forbindelser.


Eksempel bjelke bearbeidet i Voortman linja

LEIEBEARBEIDING

Emv`s fremtidige markedsstrategi vil være økt omsetning med bearbeiding og sveising på Magnor.
Emv ønsker å bli en ledende Norsk produsent for bearbeiding av stålprofiler og sveising av stålkonstruksjoner for produsenter og leverandører i Norge innen Industri, Offshore Bygg og Anlegg, med leveranser av halvfabrikata eller ferdige produsert CE merket stål.
Vi håper vår automatiske linje vil komme både bransjen og ikke minst sluttbruker til gode med norsk produserte varer med tanke på EPD og det endelige miljøregnskapet.