EMV CONSTRUCTION

Emv skal levere produkter og tjenester iht. spesifiserte krav med rett kvalitet til rett tid.
Våre leveranser er i henhold til norske standarder, gjeldende lover, forskrifter, regler.

Vi har en løsningsorientert organisasjon kjennetegnet av høy fagkompetanse, fleksibilitet og kvalitet.
Når vi blir involvert fra idé tegninger /skisser, bistår vi med prosjektutvikling og utvikler løsninger
til ferdig produkt med optimale løsninger tilpasset vår produksjon.

årets bygg 2016

Årets Bygg 2016 – Sentralen

Vi leverte og monterte

trapper & rekkverk

Norges største bygge!

Vi leverer alt stål og monterer på

Campus i Ås.

MODERN AUTOMATISK BEARBEIDINGSLINJE
FOR STÅLPROFILER

UTVALGTE JOBBER

Dette er et lite utvalg av jobber vi i EMV Construction har levert. Du kan se flere under menyvalget referanser